مشاهده همه 8 نتیجه

گز ۱۸٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی

195,000 تومان
حاوی۱۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۱۸٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

195,000 تومان
حاوی۱۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲تا۳۶عدد

گز ۲۸٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی۲۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۲۸٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی ۲۸٪ مغز پسته، سفیده تخم مرغ، گلاب، گلوکز، شکر، آب آشامیدنی وزن خالص گز در هر بسته 400 گرم

گز ۴۰٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی (سکه ای)

295,000 تومان
حاوی40%مغزپسته،ترنجبین،عسل گون،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۴۰عدد

گز ۴۰٪ پسته زعفرانی لقمه ای ۴۰۰ گرمی

310,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،زعفران،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲تا۳۶ عدد

گز ۴۴٪ پسته آردی گرمی

420,000 تومان
حاوی شیرخت، ترنجبین، عسل کُنار ،گلاب، 44% مغزپسته،سفیده تخم مرغ،شکر،گلاب،گلوکز،آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز

گز ۴۴٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

420,000 تومان
گز ۴۴٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی حاوی شیرخت، ترنجبین، عسل کُنار ،گلاب، 44% مغزپسته،سفیده تخم مرغ،شکر،گلاب،گلوکز،آب آشامیدنی وزن خالص