مشاهده همه 10 نتیجه

گز ۱۸٪ پسته لقمه ای ۲۵۰ گرمی

120,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،سفیده تخم مرغ،گلاب،گلوکز،شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۱۸٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

195,000 تومان
حاوی۱۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲تا۳۶عدد

گز ۲۸٪ پسته لقمه ای ۲۵۰ گرمی

160,000 تومان
حاوی۴۰٪ مغز پسته، سفیده تخم مرغ، گلاب، گلوکز، شکر، آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز

گز ۲۸٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی ۲۸٪ مغز پسته، سفیده تخم مرغ، گلاب، گلوکز، شکر، آب آشامیدنی وزن خالص گز در هر بسته 400 گرم

گز ۴۰٪ بادام لقمه ای ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزبادام،ترنجبین،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲ تا

گز ۴۰٪ پسته زعفرانی لقمه ای ۴۰۰ گرمی

310,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،زعفران،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲تا۳۶ عدد

گز ۴۰٪ پسته لقمه ای 250گرمی

185,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،ترنجبین،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته ۲۵عدد

گز ۴۰٪ پسته لقمه ای 250گرمی

185,000 تومان
حاوی40%مغزپسته،ترنجبین،عسل گون،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته 32تا36

گز ۴۴٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

420,000 تومان
گز ۴۴٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی حاوی شیرخت، ترنجبین، عسل کُنار ،گلاب، 44% مغزپسته،سفیده تخم مرغ،شکر،گلاب،گلوکز،آب آشامیدنی وزن خالص

گز سلطان ویژه انگبینی لقمه ای ۴۰۰ گرمی

540,000 تومان
گز سلطان ویژه انگبینی لقمه ای ۴۰۰ گرمی حاوی انگبین، ترنجبین، شیرخت و عسل گون و مغزپسته ویژه ، سفیده