مشاهده همه 7 نتیجه

گز ۱۸٪ پسته آردی ۲۵۰ گرمی

110,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،سفیده تخم مرغ،گلاب،گلوکز،شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۱۸٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی

170,000 تومان
حاوی۱۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۲۸٪ پسته آردی ۲۵۰ گرمی

150,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،سفیده تخم مرغ،گلاب،گلوکز،شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۲۸٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی

220,000 تومان
حاوی۲۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۴۰٪ بادام آردی ۴۰۰ گرمی

220,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزبادام،ترنجبین،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۴۴٪ پسته آردی گرمی

380,000 تومان
حاوی شیرخت، ترنجبین، عسل کُنار ،گلاب، 44% مغزپسته،سفیده تخم مرغ،شکر،گلاب،گلوکز،آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز

گز سلطان ویژه انگبینی آردی ۴۰۰ گرمی

480,000 تومان
حاوی انگبین، ترنجبین، شیرخت و عسل گون و مغزپسته ویژه ، سفیده تخم مرغ، گلاب، گلوکز ، آب آشامیدنی، بدون