نمایش 1–12 از 19 نتیجه

گز ۱۸٪ پسته آردی ۲۵۰ گرمی

120,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،سفیده تخم مرغ،گلاب،گلوکز،شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۱۸٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی

195,000 تومان
حاوی۱۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۱۸٪ پسته لقمه ای ۲۵۰ گرمی

120,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،سفیده تخم مرغ،گلاب،گلوکز،شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۱۸٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

195,000 تومان
حاوی۱۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲تا۳۶عدد

گز ۲۸٪ پسته آردی ۲۵۰ گرمی

160,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،سفیده تخم مرغ،گلاب،گلوکز،شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۲۸٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی۲۸٪مغزپسته،،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۲۸٪ پسته لقمه ای ۲۵۰ گرمی

160,000 تومان
حاوی۴۰٪ مغز پسته، سفیده تخم مرغ، گلاب، گلوکز، شکر، آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز

گز ۲۸٪ پسته لقمه ای ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی ۲۸٪ مغز پسته، سفیده تخم مرغ، گلاب، گلوکز، شکر، آب آشامیدنی وزن خالص گز در هر بسته 400 گرم

گز ۴۰٪ بادام آردی ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزبادام،ترنجبین،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۱۶ عدد

گز ۴۰٪ بادام لقمه ای ۴۰۰ گرمی

240,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزبادام،ترنجبین،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۳۲ تا

گز ۴۰٪ پسته آردی ۲۵۰ گرمی (سکه ای)

185,000 تومان
حاوی۴۰٪مغزپسته،ترنجبین،عسل،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدنی وزن خالص گز در هربسته ۲۵۰ گرم تعداد گز در هر بسته۲۵عدد

گز ۴۰٪ پسته آردی ۴۰۰ گرمی (سکه ای)

295,000 تومان
حاوی40%مغزپسته،ترنجبین،عسل گون،سفیده تخم مرغ،گلاب، گلوکز، شکر،آب آشامیدونی وزن خالص گز در هربسته 400 گرم تعداد گز در هر بسته ۴۰عدد